Služby

Technologie

Princip fungování tepelného čerpadla je znám již více než 100 let. Země, voda i vzduch obsahují velké množství tepla o nízké teplotní hladině. Tepelné čerpadlo odebírá toto teplo a převádí jej na vyšší teplotní hladinu, kterou lze již využít pro vytápění, ohřev vody apod. Jde o obdobný princip, který využívá chladnička, která odebírá teplo z uskladněných potravin a předává jej na zadní straně do místnosti.